WHAT TO DO IN CASE OF A ROAD ACCIDENT?

Unfortunately, traffic accidents are part of our everyday life… In the majority of cases, the consequences involve minor or major damage of the vehicles involved, however there are, unfortunately, many traffic accidents with much more serious consequences for the drivers, passengers or other participants involved in the accident.

Read more

If this happens to you...

After a traffic accident, you may expect numerous problems, and we would like to help you in such situations, at least in the part related to the obligations of the participants in an accident. We would also like to give you a few useful tips and instructions on what to do in order to get the compensation to which you are entitled.

What to do in case of a road accident

A person who happens to be involved or comes across an accident involving injured persons has an obligation to give aid to the injured.

In the case of minor material damage

Vehicles must be removed from the road immediately in order to enable the normal flow of traffic, then complete and sign a European Accident Statement or exchange personal and vehicle data in a different manner.
If another participant of the accident refuses to give you their personal or vehicle data, or deserts the place of accident; in the case of opposite opinions regarding culpability; in the case of collision with an unregistered vehicle or a foreign registration vehicle; in the case of driver intoxication, driving without a driving license etc., we recommend that you report the accident to the police, who will come to the place of accident.

In the case of death or injury, or major material damage

You must call a doctor, remain at the place of accident, only leaving temporarily to give aid to injured persons or if you require doctor's assistance yourself. Take all necessary measures in order to remove any further threats and enable the normal flow of traffic. Make sure that the situation at the place of accident remains intact and that the existing marks remain. Switch on all four indicator lights and place a warning triangle in the correct position [at least 50 m from the place of accident].
Report the accident to the nearest police station.

Postupak prijave štete iz automobilske odgovornosti
U slučaju prometne nesreće s drugim vozilom Vaš odštetni zahtjev podnosite društvu za osiguranje kod kojeg je osigurano vozilo osobe koja je odgovorna za nastalu prometnu nesreću.
Kad je vozilo osobe koja je odgovorna za prometnu nesreću osigurano u Eurohercu, odštetni zahtjev možete podnijeti Vama najbližem procjenilištu Euroherca.
Kako bi Vaš odštetni zahtjev obradili u najkraćem roku, molimo Vas da uz uredno popunjen obrazac prijave i zahtjeva za naknadu štete, predate i sljedeću dokumentaciju:
 • presliku prometne dozvole oštećenog vozila
 • presliku vozačke dozvole (ako je vozilo bilo u vožnji u trenutku nastanka prometne nesreće)
 • zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka ili Zapisnik o očevidu MUP-a (ukoliko ga posjedujete)
 • Zapisnik o alkotestiranju (ukoliko je provedeno)
 • Europsko izvješće o nezgodi
 • Medicinsku dokumentaciju kod neimovinske štete.
Ukoliko prometna policija nije napravila očevid prometne nesreće, preporučujemo da oba sudionika prometne nesreće sa svojim vozilima dođu na procjenu štete u Euroherc radi rekonstrukcije nastanka štetnog događaja čime se ubrzava postupak rješavanja odštetnog zahtjeva.
Ukoliko zbog oštećenja vozila nisu pokretna, molimo Vas da prilikom prijave štete navedete mjesto na kojem se vozilo nalazi.
Štetu možete prijaviti u Uredima za prijavu šteta, mailom ili poštom.
Postupak prijave štete iz automobilskog kaska
Ukoliko je Vaše vozilo kasko osigurano u Eurohercu, u slučaju prometne nesreće ili nekog drugog osiguranog rizika kojim je na Vašem vozilu nastala šteta, odštetni zahtjev podnosite podružnici Euroherca koja je izdala policu osiguranja.
Prijava i zahtjev za naknadu štete podnosi se na posebnom obrascu koji možete dobiti na svakom mjestu prijave štete.
Kako bi Vaš zahtjev obradili u najkraćem roku, molimo Vas da uz uredno popunjen obrazac prijave i zahtjeva za naknadu štete, predate i slijedeću dokumentaciju:
 • izvornik kasko police, na uvid
 • presliku prometne dozvole oštećenog vozila
 • presliku vozačke dozvole (ako je vozilo bilo u pokretu u trenutku nastanka štete)
 • zapisnik o alkotestiranju (ukoliko je provedeno)
 • zapisnika o očevidu policije (ukoliko ga posjedujete).
Sva oštećenja na vozilu nastala ostvarenjem osiguranog rizika moraju biti nepromijenjena do procjene štete od strane predstavnika osiguratelja.
Ukoliko Vam se dogodi osigurani slučaj krađe, molimo da dostavite i sljedeću dokumentaciju:
 • izvornik kasko police
 • potvrdu MUP-a kojem je prijavljena krađa vozila (prva potvrda neposredno nakon ostvarenog slučaja krađe kojom se prijavljuje osigurani slučaj i druga potvrda nakon isteka roka od 30 dana, koja potvrđuje da vozilo nije pronađeno)
 • ako vozilo nije pronađeno u roku od 30 dana potrebno je vozilo odjaviti u nadležnoj Policijskoj upravi, te dostaviti sljedeću dokumentaciju:
  • poništenu prometnu dozvolu
  • poništenu knjižicu vozila
  • sve ključeve vozila.
Štetu možete prijaviti u svim poslovnicama Euroherca ili putem pošte.
Postupak prijave štete u imovini
Kad nastane osigurani slučaj temeljem kojeg se traži isplata osigurnine, osiguranik je dužan postupiti na sljedeći način:
 • odmah poduzeti sve što je u njegovoj moći da se ograniče štetne posljedice i pri tome se pridržavati uputa koje mu je dao osiguratelj ili njegov predstavnik.
 • obavijestiti osiguratelja o nastupanju osiguranog slučaja najkasnije u roku od 3 dana otkad je to saznao, jer će u protivnom sam snosite dodatne troškove nastale zbog takvog propuštanja
 • što prije, a najkasnije u roku od tri dana, pismeno potvrditi prijavu danu usmeno, telefonom ili na drugi sličan način
 • u svim slučajevima predviđenim propisima podnijeti prijavu nadležnoj policijskoj upravi i navesti koje su sve stvari uništene, odnosno oštećene ili su nestale prilikom nastanka osiguranog slučaja
 • do dolaska predstavnika osiguratelja na samo mjesto ne promijeniti stanje oštećenih, odnosno uništenih stvari, osim ako je promjena potrebna u javnom interesu ili radi smanjenja, odnosno sprečavanja povećanja štete, odnosno radi nastavljanja normalne proizvodnje.
Ugovaratelj osiguranja je dužan, neovisno od roka u kojemu je podnio prijavu štete, predstavniku osiguranja pružiti sve podatke i druge dokaze koji su potrebni za utvrđivanje uzroka, opsega i visine štete. Osiguratelj može isto tako zahtijevati da osiguranik pribavi i druge dokaze, ako je to nužno potrebno i opravdano.
Obrazac prijave štete na imovini možete zatražiti u najbližoj podružnici Euroherca.
Popunjeni obrazac prijave, koji je vlastoručno potpisan s cjelokupnom dokumentacijom potrebnom za odlučivanje o zahtjevu možete predati u najbližu podružnicu Euroherca ili dostaviti putem pošte.
Postupak prijave osiguranog slučaja po polici osiguranja od posljedica nesretnog slučaja (nezgode)
Osiguranik koji je zbog nesretnog slučaja ozlijeđen dužan je:
 • Odmah otići liječniku, odnosno pozvati liječnika radi pregleda i pružanja potrebne pomoći te odmah poduzeti sve potrebne mjere radi liječenja kao i pridržavati se liječničkih savjeta i uputa u pogledu načina liječenja.
 • Po završetku liječenja kompletnu liječničku dokumentaciju zajedno s popunjenim obrascem za prijavu štete predati u najbližu podružnicu Euroherc osiguranja d.d.
 • Prijavom o nesretnom slučaju pružiti osiguratelju sva potrebna izvješća i podatke, naročito o mjestu i vremenu kada je slučaj nastao, potpuni opis događaja, nalaze liječnika o vrsti i težini tjelesne ozljede, o nastalim eventualnim posljedicama, kao i podatke o tjelesnim manama, nedostacima i bolestima koje je osiguranik eventualno imao prije nastanka nesretnog slučaja.
Ukoliko je nesretni slučaj imao za posljedicu smrt osiguranika, korisnik osiguranja dužan je o tome pismeno obavijestiti osiguratelja i o tome pribaviti potrebnu medicinsku i ostalu dokumentaciju.
Obrazac prijave nesretnog slučaja možete zatražiti u najbližoj podružnici Euroherca.
Obrazac prijave nesretnog slučaja je potrebno popuniti sa svim traženim podacima i vlastoručno ga potpisati, te ga uz dokumentaciju potrebnu za odlučivanje o osnovanosti zahtjeva predati u najbližu podružnicu Euroherca ili dostaviti putem pošte.

MAIN CLAIMS OFFICES