OSOBE

Nesretnim slučajem smatra se svaki iznenadni i od volje osiguranika nezavisni događaj koji, djelujući uglavnom izvana i naglo na tijelo osiguranika, ima za posljedicu njegovu smrt, potpuni ili djelomični invaliditet, prolaznu nesposobnost za rad ili pogoršanje zdravlja koje zahtjeva liječničku pomoć.

Pojedinačno osiguranje osoba od posljedica nezgode

Osiguranje se može ugovoriti za osigurani slučaj:

 • smrt uslijed nezgode
 • trajni invaliditet
 • troškovi liječenja.

Osoba može ugovoriti i doplatnu premiju za dopunsko osiguranje posebnih rizika (sudjelovanje u automobilskim, motociklističkim utrkama, upravljanje i vožnja zrakoplovom i letjelicama svih vrsta i sl.) i sportskih rizika.

Kolektivno osiguranje djelatnika od posljedica nezgode

Osiguranjem se može ugovoriti pokriće svih nezgoda:

 • pri obavljanju redovitog zanimanja, tj. djelatnosti
 • pri obavljanju redovitog zanimanja i izvan obavljanja redovitog zanimanja (0-24h).

Osiguranjem se može ugovoriti pokriće svih nezgoda:

 • smrt uslijed nezgode
 • smrt uslijed bolesti
 • trajni invaliditet
 • troškovi liječenja.

Osobe se osiguravaju bez obzira na njihovo zdravstveno stanje, godine života i opću radnu sposobnost, osim osoba potpuno lišenih poslovne sposobnosti koje su u svakom slučaju isključene iz osiguranja.
Osiguranjem nisu obuhvaćeni djelatnici koji pri zaključenju ugovora daju pisanu izjavu da ne žele biti osigurani.
Ako je ugovoreno kolektivno osiguranje bez naznake imena i prezimena osiguranika, osiguranjem su obuhvaćeni svi djelatnici koji su u radnom odnosu na određeno i neodređeno vrijeme kod ugovaratelja osiguranja.
Mogu se ugovoriti i različite osigurane svote, zavisno od razreda opasnosti u koji spada pojedini djelatnik (osiguranik).
Ugovorom o kolektivnom osiguranju djelatnika mogu se osigurati i članovi obitelji osiguranika, pod uvjetom da je osiguranje djelatnika zaključeno s pokrićem pri i izvan obavljanja poslova redovnog zanimanja.

Ostala osiguranja od posljedica nezgode

Osiguranje osoba za vrijeme službenog puta

Ugovaranjem ovakvog pokrića osiguravaju se osobe u radnom odnosu i to za vrijeme službenog puta prema evidencijama putnih naloga. Obveza osiguratelja počinje od trenutka kad je djelatnik krenuo na put iz svoje kuće ili radnog mjesta, a traje sve do trenutka povratka kući ili na radno mjesto.

Osiguranje članova kućanstva od posljedica nezgode

Ugovaranjem ovakvog pokrića osiguravaju se svi članovi kućanstva: supružnici, djeca i ostali članovi užeg zajedničkog kućanstva koji su u polici ili u priloženom popisu uz policu poimenično navedeni. Mogu se osigurati svi članovi kućanstva od rođenja do 70 godina života.

Osiguranje članova sportskih organizacija od posljedica nezgode

Ugovoriti se može:

 • osiguranje članova sportskih organizacija – sportskih natjecatelja amatera ili profesionalaca
 • osiguranje sudionika u sportskim trkama i natjecanjima
 • osiguranje troškova liječenja za inozemne sudionike sportskih natjecanja.

Osiguranje članova lovačkih i ribolovnih organizacija od posljedica nezgode

Osiguranje se za lovačku ili ribolovnu djelatnost može ugovoriti pojedinačno ili grupno.

Osiguranje osoba pri obavljanju dobrovoljne vatrogasne i druge spasilačke djelatnosti od posljedica nezgode

Osiguranje se ugovara grupno za sve članove dobrovoljnih vatrogasnih organizacija i drugih spasilačkih jedinica.
Osiguranje letačke i kabinske posade i putnika od posljedica nezgode u zrakoplovu i drugim letjelicama.

Ugovoriti se može osiguranje pokrića za:

 • profesionalno i sportsko letačko osoblje
 • vojno letačko osoblje
 • putnike.

Osiguranje članova kulturno – umjetničkih društava od posljedica nezgode

Ugovoriti se može:

 • osiguranje za profesionalne članove kulturno – umjetničkog društva
 • osiguranje za amatere članove kulturno – umjetničkog društva

Osiguranje djece i školske mladeži od posljedica nezgode

Ugovoriti se može:

 • osiguranje djece
 • osiguranje učenika i studenata.

Osiguranje studenata za vrijeme boravka u inozemstvu od posljedica nezgode

Ugovaranjem ovakvog pokrića osiguravaju se, pojedinačno i grupno, studenti sveučilišta i drugih viših i visokih škola, koji putem ovlaštenih pravnih osoba odlaze na praksu u inozemstvo. Prije izdavanja police student je dužan donijeti potvrdu da isključivo radi prakse odlazi u inozemstvo

Osiguranje gostiju, posjetitelja priredbi od nezgode s uključenjem odgovornosti ugovaratelja osiguranja

Osiguranje obuhvaća nezgode koje se dogode posjetitelju u dvorani za priredbe, u prostorijama u kojima je dozvoljeno zadržavanje samo posjetitelja s kupljenom ulaznicom, bez obzira da li je u konkretnom slučaju nastradali posjetitelj priredbe imao ulaznicu ili ne, u prostoru oko sportskog terena ili na drugom mjestu gdje se održava priredba ili sportsko natjecanje, ako je to mjesto određeno za gledatelje.
Osiguranje obuhvaća i one nezgode koje posjetitelja priredbe zadese za vrijeme čekanja na kupnju ulaznice za priredbu na za to određenom mjestu.
Uz osiguranje posjetitelja, može se uključiti i osiguranje odgovornosti ugovaratelja prema osiguranom posjetitelju priredbi zbog tjelesnih ozljeda, oštećenja, odnosno nestanka njihovih stvari do iznosa utvrđenog u polici.

Osiguranje turista i izletnika od posljedica nezgode s uključenjem odgovornosti ugovaratelja osiguranja

Ugovaranjem ovakvog pokrića osiguravaju se izletnici i turisti koji čine grupne izlete u pojedina mjesta i to posredstvom ugovaratelja koji je utvrđen u polici. Osiguranje obuhvaća nesretne slučajeve koji se dogode izletniku za vrijeme čekanja na izlet, na za to određenom zbornom mjestu, kao i neposredno po dolasku s izleta, dok se izletnik ne udalji s mjesta određenog za raspuštanje grupe izletnika ili turista.
Uz osiguranje turista i izletnika može se uključiti i osiguranje odgovornosti ugovaratelja prema osiguranim izletnicima i turistima zbog tjelesnih ozljeda i oštećenja, odnosno nestanka njihovih stvari do iznosa utvrđenog u polici.