IMOVINA

Ova vrsta osiguranja nudi niz pokrića od velikog broja elementarnih rizika kojima možete zaštititi Vašu imovinu. Glavni je rizik požar, a mogu se ugovoriti i razni drugi rizici. Ovisno o željenom opsegu pokrića, polica može obuhvaćati i dopunske rizike.

 

OSNOVNI RIZICI koji se po polici mogu ugovoriti:

 • požar
 • eksplozija (i implozija)
 • oluja
 • elementarne nepogode (osim oluje)
 • udar munje
 • tuča
 • poplava
 • pomicanja tla.

Može se ugovoriti i dodatno pokriće na jedan ili više dopunskih rizika:

 • izljev vode i drugih tekućina
 • potres
 • snježna ili ledena masa
 • pad ili udar letjelica ili stvari iz nje
 • istjecanje tekućine (lekaža)
 • javna priredba i javni ulični prosvjed
 • samozapaljenje zaliha
 • štrajk ili isključenje s rada (lockout).

Ostala osiguranja imovine

Ovom vrstom osiguranja regulirano je i pokriće za:

 • provalnu krađu i razbojništvo
 • lom staklenih, keramičkih, kamenih površina i reklama
 • građevno i/ili montažno osiguranje
 • lom postrojenja, opreme, strojeva i aparata u njihovom pogonu
 • ostala nenavedena dopunska osiguranja (osiguranje usjeva, nasada bilja i plodova zemlje, osiguranje životinja).

Što se sve može osigurati?

 • građevine i razne druge nepokretne stvari (smatraju se osiguranima svi dijelovi građevinskog objekta, temelji i podrumski zidovi, sve ugrađene instalacije, sva ugrađena oprema, poput dizala, centralnog grijanja s cisternom za gorivo, bojlera, uređaja za klimatizaciju itd.)
 • pokretnine, namještaj, uređaji i strojevi, razni alati ograde, potporni zidovi, ceste, putovi, pločnici, popločena dvorišta
 • zalihe robe, sirovina, poluproizvoda, pomoćnog i potrošnog materijala
 • zalihe robe na otvorenom prostoru
 • podzemne, nadzemne i podvodne mreže (vodovodna, kanalizacijska, telefonska, plinska, električna i slična), osim mreže koja je sastavni dio zgrade kao i mreže na području industrijskog poduzeća
 • športski tereni, tereni dječjih igrališta, otvorena kupališta i klizališta
 • novac i vrijednosni papiri
 • stvari na izložbama i sajmovima
 • ostali predmeti prema Cjeniku i Uvjetima.

Dokumenti

Osiguranje od požara i druga osiguranja imovine
h

Informacije o proizvodu osiguranja

Potres, požar, poplava, provalna krađa… samo su neki od rizika koji nam svakodnevno prijete.

 

Jeste li svjesni da u minuti može nestati sve što ste stvarali cijeli život?
Štete ne možete predvidjeti, ali se možete kvalitetno osigurati!

Kako biste se zaštitili od neželjenih rizika ugovorite DOMOS – jedinstven paket osiguranja imovine koji pruža potpuno i kvalitetno pokriće Vašeg doma, apartmana ili vikendice.

 

Zašto ugovoriti DOMOS?
 • Kvalitetna pokrića – zaštita Vaše imovine od 10 najčešćih rizika kojima smo svakodnevno izloženi kao što su požar, eksplozija, udar munje, oluja, tuča, poplava, izljev vode i drugih tekućina, te potres, provalna krađa i razbojništvo, lom staklenih i keramičkih površina.
 • Prošireno pokriće – dodatni rizici koji mogu naštetiti Vašoj imovini kao što su indirektni udar munje, vandalizam, smrzavanje cijevi, instalacija ili opreme, trošak sanacije puknuća ili začepljenja cijevi, trošak gubitka istekle vode ili tekućine, pad ili udar letjelice ili stvari iz nje, trošak zamjenskog stambenog prostora, pomicanja tla, snježna ili ledena masa i mraz, javna priredba i javni ulični prosvjed, privatna odgovornost.
 • Fleksibilan i u potpunosti prilagođen Vašim potrebama – sami odabirete svoju kombinaciju (možete osigurati samo građevinski dio ili stvari kućanstva ili sve zajedno).

Dokumenti

DOMOS 2022

h

Informacije o proizvodu osiguranja

Ugovori policu osiguranja DOMOS

Informativni izračun

Iz godine u godinu unaprjeđujete svoje smještajne kapacitete, trudite se udovoljiti gostima i uvijek biti korak ispred u svojoj ponudi. Gosti Vam se redovito vraćaju jer im nudite nezaboravno iskustvo i smještaj kakav priželjkuju. Da biste održali takvu razinu usluge, potrebna su stalna ulaganja, a istodobno ste svjesni da samo jedan nepredviđeni događaj može ugroziti Vašu zaradu.
Investirajte u sigurnost koju Vam pruža Euroherc osiguranje, ugovorite jedinstven osigurateljni paket DOMOS Rent i u potpunosti zaštitite sve segmente svog poslovanja kao iznajmljivača kuća za odmor, apartmana i soba.

Zašto je DOMOS Rent potreban za Vas iznajmljivače?

Sveobuhvatno osigurava:

 • Vašu imovinu od 10 najčešćih rizika
 • Vašu imovinu od šteta koje mogu počiniti gosti
 • Izgubljenu zaradu kada zbog nastale štete ne možete primati goste
 • Imovinu gostiju i njihove ozljede za vrijeme boravka u smještajnom objektu.

Što je osigurano policom DOMOS Rent?

DOMOS POKRIĆE

GRAĐEVINSKI OBJEKT I STVARI U NJEMU
osigurani su od sljedećih rizika: požara, eksplozije, udara munje, oluje, tuče, poplave, izljeva vode i drugih tekućina, potresa, provalne krađe i razbojstva, loma staklenih, keramičkih i kamenih površina.

RENT POKRIĆA

IZGUBLJENA ZARADA u slučaju da niste u mogućnosti primiti goste zbog oštećenja smještajnog objekta.

U kojim situacijama ste zaštićeni?
Požari, oluje i poplave mogu napraviti štetu Vašem smještajnom objektu i onemogućiti prijem gostiju. Saniranje štete i obnova mogu potrajati danima i Vi u tom razdoblju niste u mogućnosti iznajmljivati, odnosno gubite zaradu. Uz DOMOS Rent dobivate odštetu za dane kada ne možete primati goste.

ODGOVORNOST za imovinu i ozljede gostiju te privatna odgovornost za štete koje prouzročite u svakodnevnom životu Vi ili članovi Vašeg kućanstva.

U kojim situacijama ste zaštićeni?
Ako, primjerice, uslijed nevremena tegla s cvijećem ili slomljena grana padne na automobil Vašeg gosta i prouzroči značajnu štetu, možete biti mirni. Uz DOMOS Rent osigurani ste od šteta koje pretrpe gosti, jer svaki gost pod Vašim krovom Vaša je odgovornost.

ŠTETA KOJU POČINI GOST na Vašoj imovini.

U kojim situacijama ste zaštićeni?
Oštete li gosti vrijedan predmet ili unište neki od elektroničkih aparata, uz DOMOS Rent nadoknada takve štete bit će uvelike olakšana.

OSIGURANJE OD NEZGODE za Vaše goste za vrijeme boravka u smještajnom objektu.

U kojim situacijama ste zaštićeni?
Gost se slučajno posklizne, slomi ruku ili doživi nesretni slučaj u smještajnom objektu. Umirite ga činjenicom da ste unaprijed mislili na njega i ugovorili osiguranje od nezgode. Gost će se osjećati bezbrižnije te ponovno birati smještaj kod Vas jer je svjestan da ćete i ubuduće misliti i na njegovu sigurnost.

Dokumenti

DOMOS 2022
h

Klauzula dodatnih pokrića

h

Zapisnik o počinjenoj šteti

h

Uvjeti za osiguranje od odgovornosti

h

Uvjeti za osiguranje gostiju od nezgode

h

Informacije o proizvodu osiguranja

Ugovori policu osiguranja DOMOS Rent

Informativni izračun

More je puno skrivenih čari, a kada plovimo jače to osjećamo. Ne dozvolite da oluja i valovi pokvare Vaš užitak u plovidbi. Paket Navigator pravi je izbor za sigurnost Vas i Vašeg plovila.

 

Opseg pokrića paketa:

 • KASKO osiguranje brodica i jahti
 • obvezno osiguranje od odgovornosti vlasnika odnosno korisnika brodica na motorni pogon za štete trećim osobama
 • dobrovoljno osiguranje od odgovornosti vlasnika odnosno korisnika brodica na motorni pogon za štete trećim osobama
 • osiguranje plovila u čarteru, na regatama ili jedriličarskim utrkama
 • obvezno osiguranje putnika u javnom prometu od posljedica nesretnog slučaja (obvezno ako je plovilo u čarteru)
 • dobrovoljno osiguranje putnika u javnom prometu od posljedica nesretnog slučaja
 • osiguranje rizika prijevare ili utaje plovila tijekom iznajmljivanja (čartera)
 • osiguranje gubitka prihoda (zarade) prema zaključenom ugovoru o najmu plovila (čarter)
 • osiguranje za vrijeme prijevoza plovila kopnom.

Predmet osiguranja:

 • trup plovila (uključujući nadogradnje na palubi i ugradbene elemente u kabinama ili drugim zatvorenim prostorima), kormilo, uređaji za upravljanje i sidrenje, vitla, jarboli i križevi jarbola, konopi, jedrilja i jedra
 • pogonski i/ili pomoćni stroj (uključujući elisu-propeler), osovinu, kopča motora, akumulatori, alternator i starter
 • čvrsto ugrađeni nautički instrumenti, čvrsto ugrađena serijska ili dodatna oprema ili inventar, konopi, oprema i uređaji za spašavanje; pozicijske svjetiljke, vesla, bokobrani, uobičajeni alat i druga oprema potrebna za pogon i uporabu plovila
 • nautički instrumenti i dijelovi opreme koji nisu čvrsto ugrađeni, pomoćne brodice (uključujući njihov porivni uređaj)
 • izvanbrodski strojevi i motori
 • posuđe, posteljina, madraci
 • oprema za ronjenje i sportsko-ribolovnu razonodu i slična oprema ili inventar
 • osobne stvari (prtljaga) putnika i/ili članova posade mogu se posebno ugovoriti i uključiti u pokriće.

Osigurani rizici:

Paket Navigator Vam pruža pokriće za štete uslijed:

 • pomorske nesreće (sudar, udar u bilo koji nepokretni, čvrsti, plutajući ili uronjeni predmet, potonuće ili prevrnuće, nasukanje, udar u dno te drugih izvanrednih vanjskih događaja u svezi s pomorskom plovidbom ili plovidbom unutarnjim plovnim vodama)
 • nevremena (uključujući udar groma)
 • elementarne nepogode, uključivši i plimni val
 • požara
 • eksplozije
 • provalne krađe i razbojništva
 • provalne krađe cijeloga plovila
 • pada zračne letjelice, njenih dijelova ili drugih predmeta iste
 • nezgode pri utovaru, istovaru ili premještanju opreme, aparata, uređaja, zaliha ili goriva
 • udara kopnenog prijevoznog sredstva
 • loma jarbola i/ili loma jarbolnih križeva
 • kidanja pomičnih i nepomičnih oputa
 • zlonamjernih postupaka trećih osoba
 • potresa i vulkanske erupcije
 • provalne krađe ako su u zatvorenu i zaključanu prostoru u plovilu (kabina, potpalublje) ili u zatvorenu i zaključanu spremištu na kopnu.

Prošireno pokriće:

Osiguranje vrijedi i za vrijeme:

 • kada plovilo nije u moru ili u vodi
 • boravka u ljetnom ili u zimskom spremištu
 • raspreme
 • uobičajenih boravaka u marini ili u brodogradilištu radi održavanja, servisiranja ili popravaka uključujući izvlačenje i vađenje, tj. porinuće i spuštanje plovila u svim navedenim slučajevima
 • nastupanja osiguranog slučaja zbog nepažnje brodopopravljača uz uvjet da brodopopravljač nije osiguranik po polici.

Pokriće troškova:

Polica osiguranja nadoknađuje i:

 • troškove štete nastale na plovilu pri pružanju pomoći ili pri spašavanju drugog plovila u pogibelji
 • troškove izravno uzrokovane nastankom osiguranoga slučaja, ako su učinjeni razumno i ako su izravno vezani uz popravak šteta
 • nužne troškove putovanja plovila do luke ili do mjesta popravka ako je to nužno jer se šteta ne može popraviti u luci u kojoj je plovilo ili popravak u njoj ne bi bio gospodarski opravdan ili stručno obavljen
 • nužne troškove vještačenja i likvidacije štete
 • troškove pregleda dna plovila poslije nasukavanja i ako se utvrdi da plovilo nije pretrpjelo štetu
 • troškove struganja boje i bojenja podvodnog dijela plovila
 • troškove izvlačenja i boravka na kopnu
 • troškove vađenja i uklanjanja podrtine plovila ili njegovih dijelova, neovisno da li se spomenute aktivnosti obavljaju prema naredbi mjerodavnih tijela ili ne i neovisno o uspješnosti tih aktivnosti.

 

Odbitna franšiza:

Utvrđena naknada za nastalu štetu umanjit će se za ugovorenu odbitnu franšizu na način utvrđen u ugovoru o osiguranju.
Odbitna franšiza primjenjuje se po jednom štetnom događaju te umanjuje premiju osiguranja po polici.
Iznimno, odbitna franšiza primjenjuje se u jednokratnom iznosu na sve štete nastale zbog nevremena tijekom putovanja između dvije uzastopne luke pristajanja.

Odbitna franšiza ne primjenjuje se:

 • kod naknade troškova razumno učinjenih radi sprečavanja nastanka potpunoga gubitka plovila ili njegovih dijelova
 • kod naknade troškova i/ili nagrade za spašavanje
 • kod naknade troškova nastalih zbog pružanja pomoći drugom plovilu u pogibelji
 • kod naknade šteta za zaključeno dopunsko osiguranje osobnih stvari i prtljage i/ili za zaključeno dopunsko osiguranje prijevoza plovila kopnom
 • kod naknade u slučaju potpunoga gubitka plovila.

Obvezno osiguranje za štete prema trećim osobama:
Obvezno osiguranje od odgovornosti vlasnika odnosno korisnika brodica na motorni pogon za štete trećim osobama je propisano Zakonom o obveznim osiguranjima u prometu.
Osiguratelj je u obvezi, temeljem police osiguranja, nadoknaditi štetu ako je pri uporabi brodice odnosno jahte, navedene u polici osiguranja odgovornošću korisnika došlo do tjelesne ozljede, narušavanja zdravlja ili smrti treće osobe. Trećim osobama ne smatraju se osobe koje se nalaze na brodici odnosno jahti, na motorni pogon kojom je prouzročena šteta i osobe koje se nalaze na drugoj brodici, jahti, brodu odnosno drugom plovnom objektu koje prema Zakonu ne ulaze u krug trećih osoba.