PUTNO OSIGURANJE

Putno osiguranje u inozemstvo

Putno osiguranje u inozemstvu uključuje:

 • putno zdravstveno osiguranje
 • osiguranje privatne odgovornosti
 • osiguranje prtljage
 • osiguranje otkaza ili prekida putovanja
 • osiguranje putnika od posljedica nezgode

Putno zdravstveno osiguranje za vrijeme puta i boravka u inozemstvu daje pokriće troškova hitnog i neophodnog liječničkog tretmana u inozemstvu u slučaju iznenadne bolesti ili nezgode.
Osiguranje privatne odgovornosti pokriva građanskopravnu izvanugovornu odgovornost osiguranika i osoba za koje on, po zakonu, odgovara za štetu zbog smrti, povrede tijela ili zdravlja treće osobe te oštećenja ili uništenja stvari treće osobe tijekom puta i boravka u inozemstvu.
Osiguranje prtljage pokriva gubitak, oštećenje ili uništenje prtljage, trošak nabavke nužnih stvari u slučaju da predana prtljaga ne stigne na odredište duže od 8 sati od dolaska osiguranika na odredište.
Osiguranje od otkaza putovanja pokriva otkaz putovanja uzrokovan nepredvidivim okolnostima, npr. smrtni slučaj, nesretni slučaj teškom tjelesnom ozljedom, iznenadna akutna bolest, poremećaji u trudnoći, nepodnošenje cjepiva, šteta na imovini uzrokovana požarom, elementarnom nepogodom ili namjernim kaznenim djelom treće osobe, vojna vježba, radna obveza propisana od strane javne vlasti i dr.
Osiguranje od prekida putovanja podrazumijeva prekid već započetog putovanja, ali pod uvjetom da nije iskorišteno više od 50% trajanja predviđenog putovanja.
Osiguranje od posljedica nezgode pokriva sve iznenadne događaje uslijed kojih je nastupila smrt ili trajni invaliditet osiguranika zbog nezgode.

Putno zdravstveno osiguranje

Putno zdravstveno osiguranje za vrijeme puta i boravka u inozemstvu daje pokriće troškova hitnog i neophodnog liječničkog tretmana u inozemstvu u slučaju iznenadne bolesti ili nezgode.

Putno zdravstveno osiguranje pokriva i obuhvaća sljedeće usluge:

 • ambulantno liječenje
 • lijekove i sanitetski materijal prepisan od strane liječnika
 • medicinska pomagala i pomagala za hodanje nužna kao dio tretmana
 • radioterapiju, toplinsku terapiju, fototerapiju i sl. prepisano od strane liječnika
 • rendgensku dijagnostiku, skenersku dijagnostiku, ultrazvuk, laboratorijsku dijagnostiku, EKG, dekompresijsku komoru
 • kliničko liječenje u najbližoj prikladnoj bolnici
 • troškove prijevoza (sanitetski prijevoz, taxi, javni prijevoz) u svrhu medicinskog tretmana
 • troškove prebacivanja u specijalnu kliniku ukoliko bude medicinski neophodno i propisano od strane liječnika
 • operacije
 • stomatološki tretman isključivo u svrhu oslobađanja akutne zubobolje do 200 EUR
 • troškove kućnih posjeta liječnika
 • troškove telefonskih poziva iz/u bolnicu do visine 25 EUR po putovanju u slučaju hospitalizacije
 • troškove medicinski nužnog i propisanog prijevoza osiguranika iz strane zemlje do stalnog prebivališta
 • troškove prijevoza posmrtnih ostataka osiguranika u mjesto prebivališta ili troškove pogreba u mjestu smrti u inozemstvu do 5.000 EUR

Ukoliko sklopite policu putnog zdravstvenog osiguranja u Eurohercu, naknadit ćemo Vam neophodne medicinske troškove u inozemstvu nastale kao posljedica iznenadne bolesti ili nezgode. U Eurohercu možete ugovoriti sljedeće iznose putnog zdravstvenog osiguranja: 10.000 €, 15.000 €, 20.000 €, 25.000 €, 30.000 €, 40.000 € i 60.000 € s napomenom da kod dva najveća iznosa osiguranja osigurateljno pokriće vrijedi za čitav svijet, dok kod ostalih iznosa osiguranja pokriće vrijedi za čitav svijet, osim SAD-a, Kanade, Japana i Australije.

Popusti i doplaci na ovu vrstu osiguranja:

 • kod paketa DUO ili TRIO (supružnici ili braća i sestre) u Eurohercu možete ostvariti popust od 10%
 • kod obiteljskog putnog osiguranja za djecu mlađu od 18 godina Euroherc odobrava popust od čak 50%, dok je za članove obitelji starije od 18 godina taj popust 10%
 • osobe koje će na putovanju sudjelovati na natjecanjima i treninzima plaćaju doplatak na premiju putnog zdravstvenog osiguranja. Doplatak kod sportaša amatera iznosi 30% na premiju, a za profesionalnog sportaša 60% - kod rekreativnog bavljenja sportom za vrijeme puta i boravka u inozemstvu ne plaća se doplatak
 • osobe starije od 65 godina plaćaju doplatak od 80% na premiju osiguranja, a osobe od 70 godina i više plaćaju 100% doplatka na premiju ove vrste osiguranja

Osiguranje privatne odgovornosti

Osiguranje privatne odgovornosti pokriva građanskopravnu izvanugovornu odgovornost osiguranika i osoba za koje on, po zakonu, odgovara za štetu zbog smrti, povrede tijela ili zdravlja treće osobe te oštećenja ili uništenja stvari treće osobe tijekom puta i boravka u inozemstvu.

Ugovaranjem rizika privatne odgovornosti u sklopu police putnog osiguranja u Eurohercu možete ugovoriti sljedeće iznose osiguranja:

 • 13.272,28 € ili 100.000 kn
 • 26.544,56 € ili 200.000 kn
 • 49.771,05 € ili 375.000 kn
 • 66.361,40 € ili 500.000 kn.

Osiguranici ne mogu biti maloljetne osobe.

Osiguranje prtljage

Pokriva gubitak, oštecćenje ili uništenje prtljage, trošak nabavke nužnih stvari u slučcaju da predana prtljaga ne stigne na odredište duže od 8 sati od dolaska osiguranika na odredište.

Osiguranjem su pokriveni fizički gubitak, oštećenje i uništenje prtljage uslijed:

 • prometne nesreće
 • prirodnih nepogoda
 • eksplozije
 • provalne krađe, razbojništva
 • izgubljene prtljage, oštećene prtljage kao i otuđenja iz prtljage koja je predana prijevozniku.

Ukoliko ugovorite osiguranje prtljage u sklopu police putnog osiguranja Euroherc će pokriti i:

 • troškove nabavke zamjenskih stvari za osobnu upotrebu do najviše 250 EUR u slučaju da predana prtljaga ne stigne na odredište putovanja, izvan mjesta prebivališta osiguranika, duže od 8 sati od dolaska osiguranika na odredište.
 • troškove za najam sportske opreme za vrijeme trajanja puta, ako je sportska oprema koju je osiguranik nosio na put uništena, ukradena ili oštećena do te mjere da se ne može na siguran način koristiti, pod uvjetom da je šteta nadoknadiva prema Uvjetima. Troškovi najma sportske opreme mogu biti isplaćeni do 400 EUR unutar ugovorenog iznosa osiguranja.

Osiguranje od otkaza ili prekida putovanja

Osiguranje od otkaza putovanja pokriva otkaz putovanja uzrokovan nepredvidivim okolnostima npr. smrtni slučaj, nesretni slučaj s teškom tjelesnom ozljedom, iznenadna akutna bolest, poremećaji u trudnoći, nepodnošenje cjepiva, šteta na imovini uzrokovana požarom, elementarnom nepogodom ili namjernim kaznenim djelom treće osobe, vojna vježba, radna obveza propisana od strane javne vlasti.

Osiguranje od prekida putovanja podrazumijeva prekid već započetog putovanja, ali pod uvjetom da nije iskorišteno više od 50% trajanja predviđenog putovanja. Ovaj dodatni rizik u pravilu se sklapa prilikom sklapanja ugovora o putovanju odnosno kupnje zrakoplovne karte ili plaćenog smještaja no obavezno ga je sklopiti najkasnije unutar 72 sata od trenutka kupnje.
Osiguranik je obavezan u pismenom obliku otkazati aranžman kod putničke agencije u roku 3 radna dana po nastanku nekog od razloga za otkaz putovanja prema čl. 47. uvjeta putnog osiguranja, a najkasnije u roku 15 dana obavezan je o tome u pisanom obliku obavijestiti osiguratelja, Euroherc osiguranje d.d.

Ukoliko ugovorite ovaj dodatni rizik prilikom sklapanja police putnog osiguranja Euroherc isplaćuje 90% iznosa koji je zadržala putnička agencija, umanjenog za cijenu, eventualno iskorištenog dijela putovanja.

Osiguranje putnika od posljedica nezgode

I na putu nezgode mogu narušiti naš životni tempo te pokvariti planirano. Vrlo dobro znamo dakako nezgode ne možemo predvidjeti niti spriječiti, ali osiguranjem od nezgode možemo ublažiti njihove posljedice.

Osiguranje od posljedica nezgode pokriva sve iznenadne događaje uslijed kojih je nastupila smrt ili trajni invaliditet osiguranika zbog nezgode.

Ugovorite li rizik nezgode u sklopu police putnog osiguranja pokriveni su Vam sljedeći slučajevi:

 • smrt uslijed nesretnog slučaja
 • trajni invaliditet uslijed nesretnog slučaja
 • dnevna naknada za boravak u bolnici zbog liječenja od nesretnog slučaja
 • Osobe koje će na putovanju sudjelovati na natjecanjima i treninzima plaćaju doplatak na premiju. Doplatak kod sportaša amatera iznosi 30% na premiju osiguranja od nezgode, a za profesionalnog sportaša 60%. Kod rekreativnog bavljenja sportom za vrijeme puta i boravka u inozemstvu ne plaća se doplatak.

Dogodi li se nesretan slučaj, Euroherc osiguranje će Vam isplatiti:

 • osiguranu svotu za slučaj smrti, ako je uslijed nesretnog slučaja nastupila smrt osiguranika
 • 150 posto osigurane svote za slučaj trajne invalidnosti ako je uslijed nesretnog slučaja nastupila potpuna trajna (100%) invalidnost osiguranika
 • postotak od osigurane svote za slučaj trajne invalidnosti koji odgovara postotku trajne djelomične invalidnosti, ako je uslijed nesretnog slučaja nastupila trajna djelomična invalidnost osiguranika
 • ako je ukupan postotak invalidnosti viši od 50 posto, svaki dio postotka invalidnosti preko 50 posto priznaje se u dvostrukom iznosu
 • dnevnu naknadu za boravak u bolnici zbog liječenja od posljedica nesretnog slučaja.

Dokumenti

Putno osiguranje

Ugovori putno osiguranje

Informativni izračun

Putno osiguranje u tuzemstvo

Ovu vrstu putnog osiguranja najčešće ugovaraju škole, udruge ili klubovi za grupna putovanja, naročito djece te uključuje:

 • osiguranje putnika od posljedica nezgode
 • osiguranje prtljage.
 • osiguranje otkaza ili prekida putovanja.

Osiguranje putnika od posljedica nezgode

Ugovara se za slučaj smrti kao posljedice nesretnog slučaja i za slučaj trajnog gubitka opće radne sposobnosti zbog nesretnog slučaja (trajnog invaliditeta), a moguće je ugovoriti i osiguranje dnevne naknade za boravak u bolnici zbog liječenja od posljedica nesretnog slučaja.

Moguće kombinacije osiguranih iznosa:

Osigurani iznos za slučaj
smrt zbog nezgode trajnog invaliditeta Bolnička naknada - za svaku noć provedenu u bolnici
Kombinacija 1 3.981,68 € ili 30.000 kn 7.963,37 € ili 60.000 kn 5,97 € ili 45 kn / dan
Kombinacija 2 5.308,91 € ili 40.000 kn 10.617,82 € ili 80.000 7,96 € ili 60 kn / dan
Kombinacija 3 6.636,14 € ili 50.000 kn 13.272,28 € ili 100.000 kn 9,95 € ili 75 kn / dan
Kombinacija 4 7.963,37 € ili 60.000 15.926,74 € ili 120.000 kn 11,95 € ili 90 kn / dan

Osobe koje će na putovanju sudjelovati na natjecanjima i treninzima plaćaju doplatak na premiju osiguranja od posljedica nezgode. Doplatak kod sportaša amatera iznosi 30% na premiju, a za profesionalnog sportaša 60%, kod rekreativnog bavljenja sportom za vrijeme puta i boravka u tuzemstvu ne plaća se doplatak.

Osiguranje prtljage

Osiguranjem su pokriveni fizički gubitak , oštećenje i uništenje prtljage uslijed:

 • prometne nesreće
 • prirodnih nepogoda
 • eksplozije
 • provalne krade, razbojništva
 • izgubljene prtljage, oštećene prtljage kao i otuđenja iz prtljage koja je predana prijevozniku

Pokriva gubitak, oštećenje ili uništenje prtljage, trošak nabavke nužnih stvari u slučaju da predana prtljaga ne stigne na odredište putovanja izvan mjesta prebivališta osiguranika duže od 8 sati od dolaska osiguranika na odredište. Moguće je ugovoriti sljedeće iznose osiguranja prtljage: 663,61 € ili 5.000 kn, 1.327,23 € ili 10.000 kn, 2.654,46 € ili 20.000 kn, 3.318,07 € ili 25.000 kn.

Osiguranje od otkaza ili prekida putovanja

Pokriva otkaz putovanja uzrokovan nepredvidivim okolnostima kao npr.: smrtni slučaj, nesretni slučaj s teškom tjelesnom ozljedom, iznenadna akutna bolest, poremećaji u trudnoći, nepodnošenje cjepiva, šteta na imovini uzrokovana požarom, elementarnom nepogodom ili namjernim kaznenim djelom treće osobe, vojna vježba, radna obveza propisana od strane javne vlasti.

Osiguranje od prekida putovanja podrazumijeva prekid već započetog putovanja, ali pod uvjetom da nije iskorišteno više od 50% trajanja predviđenog putovanja.

Ovaj dodatni rizik u pravilu se sklapa prilikom sklapanja ugovora o putovanju odnosno kupnje zrakoplovne karte ili plaćenog smještaja, no obavezno ga je sklopiti najkasnije unutar 72 sata od trenutka kupnje.

Ukoliko ugovorite ovaj dodatni rizik prilikom sklapanja police putnog osiguranja Euroherc isplaćuje 90% iznosa koji je zadržala putnička agencija umanjenog za cijenu eventualno iskorištenog dijela putovanja.

Putno osiguranje za strance

Euroherc pruža osigurateljno pokriće za slučaj hitnog i neophodnog medicinskog tretmana koji je potreban kao posljedica iznenadne bolesti osiguranika za vrijeme puta i boravka u Republici Hrvatskoj ili posljedica nesretnog slučaja (nezgode) u tom razdoblju, a koji se ne može odgoditi bez opasnosti po život i zdravlje osiguranika do planiranog povratka u državu prebivališta.

Putno osiguranje za strane posjetitelje u RH uključuje:

 • putno zdravstveno osiguranje
 • osiguranje prtljage.

Putno zdravstveno osiguranje

U suradnji s AXA Assistance Deutschland GmbH pokriva i obuhvaća sljedeće usluge.

Putno osiguranje za strane posjetitelje u RH uključuje:

 • ambulantno liječenje
 • lijekove i sanitetski materijal prepisan od strane liječnika
 • medicinska pomagala i pomagala za hodanje nužna kao dio tretmana
 • radioterapiju, toplinsku terapiju, fototerapiju i sl. prepisano od strane liječnika
 • rendgensku dijagnostiku, skenersku dijagnostiku, ultrazvuk, laboratorijsku dijagnostiku, EKG, dekompresijsku komoru
 • kliničko liječenje u najbližoj prikladnoj bolnici
 • troškove prijevoza (sanitetski prijevoz, taxi, javni prijevoz) u svrhu medicinskog tretmana
 • troškove prebacivanja u specijalnu kliniku ukoliko bude medicinski neophodno i propisano od strane liječnika
 • operacije
 • stomatološki tretman isključivo u svrhu oslobađanja akutne zubobolje do 200 EUR
 • troškove kućnih posjeta liječnika
 • troškove telefonskih poziva iz/u bolnicu do visine 25 EUR po putovanju u slučaju hospitalizacije
 • troškove medicinski nužnog i propisanog prijevoza osiguranika iz strane zemlje do stalnog prebivališta
 • troškove prijevoza posmrtnih ostataka osiguranika u mjesto prebivališta ili troškove pogreba u mjestu smrti u inozemstvu do 5.000 EUR

U Eurohercu možete, kao strani posjetitelj u RH, ugovoriti sljedeće iznose putnog zdravstvenog osiguranja; 10.000 €, 15.000 €, 20.000 €, 25.000 €, 30.000 €, 40.000 € i 60.000 €.

Popusti i doplaci na ovu vrstu osiguranja:

 • kod paketa DUO ili TRIO (supružnici ili braća i sestre) u Eurohercu možete ostvariti popust od 10%
 • kod obiteljskog putnog osiguranja za djecu mladu od 18 godina Euroherc odobrava popust od čak 50%, dok je za članove obitelji starije od 18 godina taj popust 10%
 • osobe koje će na putovanju sudjelovati na natjecanjima i treninzima plaćaju doplatak na premiju putnog zdravstvenog osiguranja. Doplatak kod sportaša amatera iznosi 30% na premiju, a za profesionalnog sportaša 60%. Kod rekreativnog bavljenja sportom za vrijeme puta i boravka u inozemstvu ne plaća se doplatak
 • osobe starije od 65 godina plaćaju doplatak od 80% na premiju osiguranja, a osobe od 70 godina i više plaćaju 100% doplatka na premiju ove vrste osiguranja

Osiguranje prtljage

Osiguranjem su pokriveni fizički gubitak , oštećenje i uništenje prtljage uslijed:

 • prometne nesreće
 • prirodnih nepogoda
 • eksplozije
 • provalne krade, razbojništva
 • izgubljene prtljage, oštećene prtljage kao i otuđenja iz prtljage koja je predana prijevozniku

Ukoliko ugovorite osiguranje prtljage u sklopu police putnog osiguranja Euroherc će pokriti i:

 • troškove nabavke zamjenskih stvari za osobnu upotrebu do 250 EUR u slučaju da predana prtljaga ne stigne na odredište putovanja, izvan mjesta boravka osiguranika-stranca, duže od 8 sati od dolaska osiguranika na odredište.
 • troškove za najam sportske opreme za vrijeme trajanja puta, ako je sportska oprema koju je osiguranik nosio na put uništena, ukradena ili oštećena do te mjere da se ne može na siguran način koristiti, pod uvjetom da je šteta nadoknadiva prema uvjetima. Troškovi najma sportske opreme mogu biti isplaćeni do 400 EUR unutar ugovorenog iznosa osiguranja.