ZONA EXCLUSIVE

Uđite u Vašu ZONU sigurnosti!

ZONA EXCLUSIVE je jedinstvena kombinacija EXCLUSIVE pokrića za sigurnu i bezbrižnu vožnju.
Vama i putnicima u Vašem vozilu pruža:
  • brzu i stručnu pomoć na cesti tijekom cijele godine.
  • osiguranje u slučaju nezgode
  • EXCLUSIVE pokriće – dnevna naknadu za bolničke dane u iznosu 200 kn za svaki bolnički dan liječenja, ako traje duže od tri dana.
ZONU EXCLUSIVE kao proizvod dodatne zaštite može ugovorite na polici osiguranja od automobilske odgovornosti ili autokaska.

Vaša ZONA sigurnosti

Osiguranje vozača i putnika u slučaju nezgode s EXCLUSIVE pokrićem – dnevna naknada za bolničke dane u iznosu 200 kn za svaki bolnički dan liječenja, ako traje duže od tri dana.

Pomoć na cesti na mjestu kvara, višekratno u tijeku godine maksimalno do 1.500 kn.

Prijevoz vozila u slučaju kvara, prometne nesreće ili krađe višekratno u tijeku godine do 3.000 kn.

Dostava vozila nakon korištenja usluge Prijevoz vozila i obavljenog popravka u servisu, maksimalno do 400 kn.

Zamjensko vozilo za vrijeme popravka vozila, mogućnost korištenja rent-a-cara, jednokratno u tijeku godine, do 7 dana (max. 400 kn/dan).

Čuvanje vozila maksimalno do 7 dana.

Teritorijalno pokriće područje Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Austrije, Italije, Mađarske, Srbije i Crne Gore.

Popusta na neograničen broj usluga Prijevoz vozila (prema važećem cjeniku Izvršitelja usluge) iznad maksimalnih novčanih limita.

Detaljne informacije o ZONI EXCLUSIVE vrlo rado će Vam pružiti naši osigurateljni savjetnici, kontaktirajte ih osobno na najbližem prodajnom mjestu, telefonom ili mailom.
Pomoć na cesti
HR
BiH, SLO, A, I, H, SRB, MNE

0800 08 02
+385 1 6269 820
24 sata dnevno 365 dana u godini

Za brzo i učinkovito rješavanje problema potrebno je:
1. Pripremiti podatke za identifikaciju: broj police osiguranja i/ili registarsku oznaku vozila
2. Utvrditi i provjeriti lokaciju na kojoj se nalazite
3. Nazvati kontakt centar:
za HR – 0800 08 02
za BiH, SLO, A, I, H, SRB, MNE – +385 1 6269 820
4. Pričekati javljanje operatera i slijediti njegove upute
5. Ovisno o nastalom problemu na cesti, aktivirat će se jedna od usluga ZONE.