PROFIL DRUŠTVA
29
godina Euroherc osiguranje uspješno posluje na dinamičnom osigurateljnom tržištu i svakodnevno brine o sigurnosti svojih osiguranika. Tijekom tog razdoblja, Društvo je postavilo stabilne i čvrste temelje za uspješno poslovanje te izgradilo respektabilno i prepoznatljivo ime. Društvo nudi kvalitetne i inovativne proizvode za sigurnost i financijsku zaštitu klijenata.
2.
mjesto na tržištu osiguranja, Društvu je omogućila jasna strategija usmjerena na inovativan i održiv rast. Društvo kontinuirano podiže razinu konkurentnosti i kvalitete, vodeći računa o potrebama i željama svojih osiguranika. Euroherc svakom osiguraniku pristupa individualno te mu na jednom mjestu, stručno i učinkovito, nudi prepoznatljivu i odgovarajuću osigurateljnu zaštitu upravo prema njegovim potrebama.
1,42
milijarde
kuna prihoda ostvarenih u 2020. godini pokazatelj je uspješnog partnerskog odnosa i povjerenja koje nam pružaju naši osiguranici. Aktivnosti Euroherca usmjerene su na zadržavanje više razine zaštite osiguranika, učinkovito upravljanje rizicima i transparentnost poslovanja.
760.000
ugovorenih polica potvrda je kvalitetne ponude osigurateljnih proizvoda Društva. Euroherc osiguranje pouzdani je partner za sigurnije danas i bezbrižnije sutra. Stoga je ugovaranje odgovarajuće police osiguranja najbolji način da se otklone potencijalni rizici i život učini sigurnijim.
1200
motiviranih i stručnih zaposlenika provodi jasno zacrtanu strategiju jedinstvenog pristupa svakom pojedinom osiguraniku. Zaposlenici Euroherca kroz svakodnevnu komunikaciju s osiguranicima nastoje podizati svijest o potrebi zaštite i osiguranja od raznih rizika. Stoga Društvo ulaganje u zaposlenike smatra posebno važnim. Euroherc je poželjan poslodavac koji pruža mogućnosti stručnog usavršavanja i napredovanja, a time i postizanje privatnog te poslovnog zadovoljstva.
15
podružnica i više od 520 prodajnih mjesta u Hrvatskoj te 50 prodajnih mjesta u Austriji pokazatelj su kontinuiranog, savjesnog i mudrog ulaganja u vlastite kapacitete, infrastrukturu i zaposlenike. Upravo je to doprinijelo tomu da je Euroherc jedno od vodećih društava za neživotna osiguranja, dostupno velikom broju građana. Kontinuirano kapitalno ulaganje u vlastite poslovne objekte i infrastrukturu je ujedno ulaganje u resurse Republike Hrvatske te je poruka da se Društvo osigurateljnom zaštitom namjerava baviti dugoročno.
Osnovni podaci
Euroherc osiguranje d.d.
Sjedište: Zagreb, Ulica grada Vukovara 282
OIB: 22694857747
MBS: 060012147, Trgovački sud u Zagrebu
Žiroračun broj: 2481000-1100100492, Agram banka d.d.
IBAN: HR7524810001100100492
Temeljni kapital Društva: 61.002.000,00 kuna (305.010 dionica)
Nominalna vrijednost svake dionice: 200,00 kuna
Organizacijsku strukturu Društva čine Nadzorni odbor, Uprava Društva, sektori i podružnice. Zbog složenosti djelatnosti kojom se bavi, Euroherc ima mješovitu organizacijsku strukturu, odnosno kombinaciju predmetne, funkcionalne, teritorijalne i projektne strukture.

4 člana Uprave Društva koju čine predsjednik Uprave i tri člana, suvereno, inovativno i mudro vode Društvo kroz zacrtanu strategiju prema još boljim poslovnim rezultatima iz godine u godinu.

zeljko_kordic

ŽELJKO KORDIĆ
predsjednik
darinko_ivkovic

DARINKO IVKOVIĆ
zamjenik predsjednika
tomislav_cizmic

TOMISLAV ČIZMIĆ
član
vjeran_zadro

VJERAN ZADRO
član

7 članova Nadzornog odbora s predsjednicom na čelu, uz praćenje rada Uprave, definira i strateške odrednice u poslovanju Društva.

 • dr. sc. Mladenka Grgić, predsjednica
 • Zlatko Lerota, zamjenik
 • Hrvoje Planinić
 • Radoslav Pavlović
 • Niko Krivić
 • Miroslav Grbavac
 • Radoslav Lavrić

4 sektora sukladno četirima osnovnim funkcijama, odnosno skupinama poslova, čine vertikalnu organizacijsku strukturu Društva.

 • PRODAJA
 • ŠTETE
 • FINANCIJE
 • INFORMATIKA
Službenik za zaštitu osobnih podataka
Stojan Štironja
e-mail: stojan.stironja@euroherc.hr
tel: 01 6135 040
Službenik za davanje odgovora na pritužbu
Milijana Ambroš
e-mail: prituzbe@euroherc.hr
tel: 01 6004 741

Dokumenti